Sodexo Card®

Sodexo Card®

De Sodexo Card® is de oplossing van Sodexo voor de elektronische cheques.

Het is een betaalkaart zoals de gewone bankkaarten. Ze kan gebruikt worden op de bestaande betaalterminals van de aangesloten handelaars en ze is beveiligd met een geheime code (PIN code).

De Sodexo Card® in het kort

De Sodexo Card® verzekert u dat u veilig en op de meest eenvoudige wijze over uw elektronische maaltijdcheques kan beschikken.

 • NETWERK: gegarandeerd het meest verspreide en gediversifieerde aanvaardingsnetwerk;
 • VEILIGHEID : geheime code voor validatie van de transacties en Card Stop® in geval van verlies of diefstal;
 • EENVOUD:  een dagelijks gebruikte methode want bruikbaar op alle bestaande betaalterminals (Bancontact/Mister Cash en andere);
 • SERVICE: een Sodexo Helpdesk die volledig tot uw dienst staat om alle vragen te beantwoorden over de Sodexo Card®;
 • SODEXO4YOU: exclusieve voordelen en promoties voor iedereen .

Hoe krijgt u de beschikking over uw elektronische maaltijdcheques?

 • Het bedrag van uw elektronische maaltijdcheques (eLunch Pass®) wordt automatisch overgemaakt op uw Sodexo-rekening;
 • Vanaf hun storting, zijn de elektronische maaltijdcheques 12 maanden geldig;
 • Het bedrag van de aankopen wordt afgetrokken van het totale saldo dat beschikbaar is op de rekening;
 • De oudste maaltijdcheques worden het eerst gedebiteerd;
 • Toegang voor alle begunstigden tot hun beveiligde zone www.sodexo4you.be;
 • Verschillende communicatiekanalen staan ter uw beschikking voor raadpleging van het saldo en de vervaldata van de cheques (beveiligde zone, telefoniedienst, transactieticket, e-mail of SMS verwittiging, mobile applicatie, ...)

Uw favoriete toegangskanalen:

 

1.     Welke oplossing heeft Sodexo gekozen voor de elektronische maaltijdcheque?
2.     Beantwoordt de Sodexo Card® aan de marktbehoeften op het vlak van veiligheid?
3.     Is het netwerk waarin de Sodexo Card® aanvaard wordt even breed als dat van de Lunch Pass®?
4.     Hoe kan ik te weten komen welke verkooppunten de Sodexo Card® aanvaarden?
5.     Is het mogelijk een verkooppunt aan te bevelen om deel uit te nemen van het netwerk?
6.     Zijn de bestaande betaalterminals (type Mister Cash/Bancontact) compatibel met de Sodexo Card®?
7.     Hoe worden de elektronische maaltijdcheques ter mijne beschikking gesteld?
8.     Hoe kan ik weten of de elektronische maaltijdcheques op de rekeningen gestort zijn?
9.     Wat moet ik doen wanneer een begunstigde, reeds houder van een Sodexo Card®, verandert van werkgever?
10.   Hoe zit het met de promotiebonnen en andere exclusieve voordelen?
11.   Hoe kan ik het saldo en de transacties die gekoppeld zijn aan de Sodexo Card® raadplegen?
12.   Wat moet ik doen in geval van verlies of diefstal van de Sodexo Card®?
13.   Zijn er kosten voor de houder van de Sodexo Card®?
14.   Kan ik mijn PIN-code wijzigen?
15.   Kan ik mijn PIN-code desactiveren?
16.   Hoe zal ik mijn codes en mijn Sodexo Card® ontvangen?
17.   Wat te doen in geval van vragen of problemen bij het gebruik van de Sodexo Card® ?
18.   Hoe kan ik mijn persoonlijke gegevens beheren en in welk context ?

1. Welke oplossing heeft Sodexo gekozen voor de elektronische maaltijdcheque?

Sodexo heeft gekozen voor een gebruiksvriendelijke standaardoplossing die zijn sporen reeds verdiend heeft op de markt. Deze betaalkaart van het type bankkaart kreeg een naam: de Sodexo Card®!

De Sodexo Card® in het kort:

 • NETWERK : De garantie van een breed netwerk voor een optimaal gebruik van de Sodexo Card®.
 • VEILIGHEID : Geheime code om de betalingen te valideren en Card Stop in geval van diefstal of verlies.
 • FLEXIBILITEIT : De mogelijkheid om de Sodexo Card® te testen en te evalueren in functie van uw behoeften. De papieren cheque blijft nog altijd beschikbaar met een absoluut minimum aan administratie.
 • EENVOUDIG : Een dagelijkse routine voor uw medewerkers. De Sodexo Card® kan gebruikt worden op alle bestaande betaalterminals, dit betekent een vermindering aan administratie voor u.
 • SODEXO4YOU: Exclusieve voordelen en kortingen voor al uw medewerkers.

2. Beantwoordt de Sodexo Card® aan de marktbehoeften op het vlak van veiligheid?

Veiligheid was de drijvende factor achter deze nieuwe oplossing en dit vertaalt zich in de volgende elementen:

 • een betaalkaart van het type bankkaart met PIN code: de Sodexo Card® voldoet aan alle veiligheidsmaatregelen die op dit ogenblik vereist zijn voor bankkaarten. Deze oplossing is een standaard op de markt die iedereen al kent en dagelijks gebruikt;
 • een geheime code : bij elke transactie moet de houder van de kaart zijn geheime code invoeren om zijn aankoop te bevestigen. De PIN code kan echter op elk moment na ontvangst van de Sodexo Card® door de begunstigde worden gewijzigd of gedesactiveerd via verschillende kanalen (IVR, beveiligde zone Sodexo4You);
 • 24 uur per dag en 7 dagen per week toegang tot de dienst Card Stop. Eén telefoontje volstaat bij verlies of diefstal om de Sodexo card® te laten blokkeren. Vanaf het ogenblik dat Card Stop® van een begunstigde melding ontvangt van verlies of diefstal, zal de kaart geblokkeerd worden en wordt er automatisch een nieuwe Sodexo Card® besteld. De begunstigde in kwestie en zijn werkgever ontvangen vervolgens een bevestiging per e-mail dat de kaart geblokkeerd is, alsook van de levering van een nieuwe vervangkaart die binnen de 10 werkdagen wordt opgestuurd, zoals bepaald in de wet.
 • de keuze voor Atos Worldline (het vroegere Banksys - Bancontact/Mister Cash) als technologische partner staat garant voor: de betrouwbaarheid, de veiligheid, de toegankelijkheid en het gebruikscomfort van het systeem;
 • een onlinesysteem : het gaat hier niet om een offline-oplossing (type Proton waarbij het geld rechtstreeks op de kaart wordt geladen), maar om een onlinesysteem. De Sodexo Card® is gekoppeld aan een Sodexo-rekening waarop de werkgever het bedrag van de maaltijdcheques van zijn medewerker stort. Het geld wordt dus niet op de Sodexo Card® geladen. In geval van verlies of diefstal is dit een groot voordeel, want het geld staat immers niet op de kaart.

3. Is het netwerk waarin de Sodexo Card® aanvaard wordt even breed als dat van de Lunch Pass®?

Sodexo verbindt zich ertoe de begunstigden het breedste netwerk aan te bieden waar elektronische maaltijdcheques aanvaard worden. Daarvoor beschikt Sodexo over een speciale afdeling (affiliates departement) die zich enkel bezig houdt met onderhandelingen en de contracten voor handelaars die de Sodexo Card® aanvaarden.

Op dit ogenblik(*) telt Sodexo al bijna 12.000 aanvaardingspunten voor de Sodexo Card®, waaronder supermarkten, maar ook meer dan 6.000 kleine buurtwinkels, snackbars en restaurants.

 (*) Aangezien de informatie over het aantal verkooppunten die de Sodexo Card® aanvaarden voortdurend evolueert, raden wij u aan volgende pagina van onze website te raadplegen  om steeds over de meest recente informatie te beschikken: http://be.benefits-rewards.sodexo.com/nl/bedrijven/sodexo-card

4. Hoe kan ik te weten komen welke verkooppunten de Sodexo Card® aanvaarden?

Om te weten welke verkooppunten de Sodexo card® aanvaarden, kunt u terecht op:

- de online zoekmotor op onze website
- de mobile applicatie “MySodexo” voor smartphone. Klik hier om deze te downloaden.

U kunt de deelnemende handelszaken ook gemakkelijk herkennen aan de Sodexo Card®-sticker aan de ingang van de winkel/het restaurant en/of aan de betaalterminal.

5. Is het mogelijk een verkooppunt aan te bevelen om deel uit te nemen van het netwerk?

Ja, natuurlijk! Indien uw favoriete winkel/restaurant nog niet aangesloten is, stel deze dan aan  ons voor via onze suggestiemodule. We zullen vervolgens contact opnemen met hem.

6. Zijn de bestaande betaalterminals (type Mister Cash/Bancontact) compatibel met de Sodexo Card®?

De Sodexo Card® heeft het voordeel dat het een formule is die zijn doeltreffendheid al heeft bewezen. De Belgische consument gebruikt immers geregeld betaalterminals om zijn aankopen te betalen en verandert bijgevolg zijn gewoontes niet met de Sodexo Card®. De Sodexo Card® kan op alle Belgische betaalterminals gebruikt worden (Bancontact/MisterCash) en op alle door Acquiris (verantwoordelijke van de Common Terminal Acquiring Protocol) erkende terminals van zodra de handelaar zich heeft aangesloten. Sodexo volgt de evoluties en de nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot de betaalsystemen in de banksector van nabij op om aan zijn klanten functionaliteiten te kunnen voorstellen die hun nut reeds bewezen hebben en die een reële toegevoegde waarde bijbrengen. Anderzijds zijn de nieuwe technologieën voor de aanvaarding van de transacties reeds voorzien in ons systeem en activeerbaar van zodra de huidige systemen ermee worden uitgerust.

7. Hoe worden de elektronische maaltijdcheques ter mijne beschikking gesteld?

De Sodexo-rekening van elke begunstigde wordt bevoorraad na de bestelling van de maaltijdcheques door de klant.

Het bedrag van maaltijdcheques wordt rechtsreeks op de rekening van de begunstigden gestort binnen de 24u na ontvangst van betaling of ten laatste op de datum van het begin van de geldigheid van de elektronische maaltijdcheques, zoals bepaald door de klant in zijn bestelling. De begunstigden zowel als de klant ontvangen voor elke nieuwe storting van elektronische maaltijdcheques een notificatie via e-mail (en/of via sms – betalende optie te kiezen door de klant).

De begunstigden krijgen eveneens een notificatie per e-mail 10 dagen vóór het vervallen van zijn elektronische maaltijdcheques (en/of via sms – betalende optie te kiezen door de klant).

N.B.: De Sodexo Card® is een online-systeem: Dit betekent dat de bedragen van de bestelde elektronische maaltijdcheques niet rechtstreeks op de Sodexo Card® gestort worden, maar op de persoonlijke Sodexo rekening van de begunstigde, in tegenstelling tot het Proton systeem (offline). Dit is een aanzienlijk voordeel in geval van verlies of diefstal van de kaart, die op zich dus absoluut geen waarde heeft!

8. Hoe kan ik weten of de elektronische maaltijdcheques op de rekeningen gestort zijn?

Wanneer de elektronische maaltijdcheques op uw Sodexo-rekening  gestort zijnontvangen u en uw werkgever een e-mailbericht met vermelding van de nieuw gestorte bedragen. Het is ook mogelijk om een notificatie per sms te ontvangen. Dit is echter betalend en door de werkgever te kiezen.

Bovendien zijn er verschillende kanalen ter uwe beschikking om op elke moment uw rekening te volgen:

- uw persoonlijke webinterface www.sodexo4you.be  
- onze interactieve telefoniedienst: 02/547.55.02
- uw kassa- of transactieticket na de betaling van uw aankopen met de Sodexo Card®
- De betaalterminal display
- een e-mail met daarin de vermelding van een nieuwe stortingen de geldigheid van uw elektronische maaltijdcheques
- de mobile applicatie “MySodexo” voor smartphone. Klik hier om deze te downloaden.

9. Wat moet ik doen wanneer Wat moet ik doen wanneer ik reeds houder ben van een Sodexo Card®  en  van werkgever verander?

Zodra u een Sodexo Card® bezitbehoudt u deze gedurende uw hele loopbaan. Indien uw nieuwe werkgever ook elektronische maaltijdcheques van Sodexo aanbiedt in uw salarispakket kunt u dezelfde kaart gebruiken (met dezelfde PINcode).

10. Hoe zit het met de promotiebonnen en andere exclusieve voordelen?

Voordelen en exclusieve Sodexo promoties zijn beschikbaar via een website, een maandelijkse newsletter en/of maandelijkse magazine bestaande uit artikels, exclusieve voordelen, kortingsbonnen, tips & trucs voor een intelligent verbruik en die met respect voor uw koopkracht.

U kunt zich inschrijven op www.sodexo4you.be om daarvan te kunnen genieten.

11. Hoe kan ik het saldo en de transacties die gekoppeld zijn aan de Sodexo Card® raadplegen?

U kunt het saldo van uw Sodexo-rekening, evenals de historiek van de transacties die u uitvoerde met uw Sodexo Card®, raadplegen via de volgende kanalen:

-          Het transactieticket (kassa- of terminalticket) met: het bedrag van de transactie, het saldo en de vervaldatum van de oudste maaltijdcheques op de rekening;
-          Notificaties via e-mail met daarin de vermelding van een nieuwe storting en de geldigheid van nieuwe maaltijdcheques op de rekening;
-          Een beveiligde zone: u kunt uw account creëren op www.sodexo4you.be ;
-          Een interactieve telefoniedienst (24u/24u en 7d/7d): 02/547 55 02;
-          De Mobiele applicatie ’MySodexo’ voor smartphones. Klik hier deze te downloaden.
-          De Terminal Display die weergeeft of het saldo nog toereikend is.

12. Wat moet ik doen in geval van verlies of diefstal van de Sodexo Card®?

Sodexo werkt immers samen met Card Stop®. Bij verlies of diefstal van uw kaart volstaat het om naar het nummer 070 344 344 (24/24, 7/7) te bellen om al de kaarten te blokkeren! Zodra Card Stop® u geïdentificeerd heeft, wordt Sodexo op de hoogte gebracht van de vraag om uw Sodexo Card® te blokkeren en ontvangt u binnen een termijn van 10 werkdagen een nieuwe kaart.

Bijkomende informatie over de blokkeringsprocedure via Card Stop® vindt u in de rubriek “Wat blokkeren? – E-cheques kaarten” op de website www.cardstop.be

13. Zijn er kosten voor de houder van de Sodexo Card®?

Neenhet Koninklijk Besluit dat het wettelijk kader voor de maaltijdcheques bepaalt, vermeldt dat er geen kosten met betrekking tot de uitgifte of het gebruik van de elektronische maaltijdcheque aangerekend mogen worden aan de medewerker. Een uitzondering hierop is bij verlies of diefstal van de Sodexo Card®.

De kosten voor de vervanging van de kaart mogen echter niet hoger zijn dan de nominale waarde van een maaltijdcheque.

14. Kan ik mijn PIN-code  wijzigen?

Ja ! Dit kan via een oproep naar de  Consumentendienst  op het nummer 02/547.55.02 (24/24h – 7/7j)  waar u vervolgens de  instructies van de vocale dienst dient te volgen. 

15. Kan ik mijn PIN-code desactiveren ?

Ja, maar LET OP : dit betekent dat uw transacties niet meer gevalideerd zullen worden met een geheime code. Uw transacties zullen dan ook minder beveiligd worden (vooral in geval van verlies of diefstal van de Sodexo Card® !)

Om uw PIN-code te desactiveren, dient u de Consumentendienst te bellen op het nummer 02/547.55.02 (24/24h – 7/7j) waar u vervolgens de instructies van de vocale dienst  dient te volgen.

U mag uw PIN-code op elk moment terug activeren.

16. Hoe zal ik mijn codes en mijn Sodexo Card® ontvangen?

U zal eerst  een beveiligd document ontvangen dat de codes van uw Sodexo Card® bevat. Het is uiterst belangrijk dit document goed te bewaren tijdens de geldigheidsperiode van uw Sodexo Card®.

Nadien zal u  uw Sodexo Card® ontvangen.

U zal uw kaart kunnen gebruiken van zodra de strorting van elektronische maaltijdcheques op uw Sodexo-rekening heeft plaatsgevonden. De validatie van uw transacties gebeurt dankzij uw geheime code.

17. Wat te doen in geval van vragen of problemen bij het gebruik van de Sodexo Card®?

Contacteer ons via onze website www.sodexo4you.be of via onze Consumentendienst  per mail op info-sodexocard.be@sodexo.com of telefonisch op 02/547.55.02.

18. Hoe kan ik mijn persoonlijke gegevens beheren en in welk context ?

U kunt uw persoonlijke gegevens beheren via uw beveiligde zone Sodexo4you. U kunt uw gegevens alleen maar voor commerciële doelen beheren, bij voorbeeld om zich in te schrijven voor de newsletter, de ontvangst van de magazine, …

Al meer dan 15.000* handelszaken aanvaarden reeds de Sodexo Card®!

De Sodexo Card® wordt reeds in heel wat Belgische supermarkten aanvaard. Maar dat is ook zo in duizenden andere winkels, die voeding verkopen, in restaurants, snacks, cafés … Ze zijn goed herkenbaar dank zij deze sticker.

 

Zoek een handelszaak die de Sodexo Card® aanvaardt …

Nieuw bij Sodexo

08/08/2012 | De Sodexo Card in de restaurantketens

Vanaf september zal de Sodexo Card geaccepteerd worden in alle restaurantketens van de groep BEMORA
Meer weten

Ze spreken erover

Ze hebben de Sodexo Card getest

Ik gebruik de Sodexo Card® nu reeds 8 maanden en wat ik er het meest van op prijs stel is dat ik ze zowel in mijn bedrijfsrestaurant als in mijn supermarkt kan gebruiken. In ons bedrijf is de Sodexo Card® alvast volledig aanvaard en ingeburgerd.

Elodie, 27 jaar Gebruikster van de elektronische maaltijdcheque