11/09/2018

Wees guller met cadeaucheques voor je werknemers

Deze zomer werden de maximumbedragen van de cadeaucheques officieel opgetrokken. Dat geeft je de kans om je werknemers extra te belonen en/of te motiveren. Dit zijn de nieuwe bedragen.
 
Voor een bedrijf zijn cadeaucheques 100% aftrekbaar en vrijgesteld van sociale lasten. Ook voor werknemers is dit extralegale voordeel heel interessant, want ze hoeven niets in te leveren op deze 100% nettoverloning. En nu is er nog een reden om je medewerkers wat vaker te verrassen met cadeaucheques: de maximumbedragen ervan zijn opgetrokken, zoals blijkt uit het koninklijk besluit dat op 6 juli in het Staatsblad is verschenen.
 

Welke nieuwe maximumbedragen?

 
> Voor de eindejaarsfeesten schenk je voortaan € 40 in plaats van € 35 aan je werknemers. En zowel voor Sinterklaas, Kerstmis als Nieuwjaar mag je dit bedrag nog eens verhogen met € 40/kind ten laste.
 
> Voor een eervolle onderscheiding is het plafond van de cadeaucheque verhoogd € 120 in plaats van € 105 eerder. 
 
> Stapt een werknemer in het huwelijksbootje of ondertekent hij of zij een verklaring van wettelijke samenwoonst? Dat verdient gelukwensen, met maximaal € 245 aan cadeaucheques, tegen € 200 vroeger.
 
> Hip, hip, hoera, Erik werkt al 25 jaar in je bedrijf! Je kan tonen dat je dit apprecieert door hem 1 keer zijn bruto maandloon in cadeaucheques te schenken! En heeft Gina al 35 jaar anciënniteit? Dan zal ze blij zijn met 2 keer haar bruto maandloon!
 
> En als iemand op pensioen gaat? Dan mag je € 40 schenken, te vermenigvuldigen met het aantal dienstjaren, met een minimum van € 120 en een maximum van € 1.000. De vroegere plafonds waren respectievelijk € 35, € 105 en € 875.
 
Denk je eraan om je werknemers cadeaucheques te schenken? De Cadeau Pass® van Sodexo zijn zowel in een papieren versie als in een elektronische op de Sodexo Card® verkrijgbaar. Je werknemers kunnen ze uitgeven in meer dan 10.000 winkels in België!