27/03/2018

De 7 onmisbare competenties van de HR-director

De succesvolle transformatie naar het bedrijf van de toekomst staat of valt met de rol van de humanresources-managers. Maar daarvoor moeten ze wel nieuwe competenties verwerven …

Waarschijnlijk zullen humanresources-beroepen de sterkste druk ondervinden bij de aangekondigde transformatieprocessen in de bedrijven. Denk aan een waaier van nieuwe beroepen, wijzigingen in de organisatiestructuren en slimme ontwikkelingen. HR moet bijgevolg ook zijn competenties herbronnen, op minstens 7 domeinen. Wij zetten de 7 nieuwe geboden voor de toekomstige beheerders van het menselijk kapitaal in een bedrijf op een rijtje:

1. Wees waakzaam

De HR-functie zal meer dan ooit alert moeten zijn en alle praktijken, processen, tools en organisatietypes die het gevolg zijn van de transformatie van bedrijven nauwgezet opvolgen. Door de reële evolutie op de voet te volgen kunnen de reële menselijke behoeften correct worden ingevuld.

2. Sta aan het stuur

Past een werknemer in zijn werkomgeving? Levert hij of zij de gewenste prestaties? Hoe kunnen bedrijfsstructuren en mensen op elkaar worden afgestemd? Diverse tools voor sturing, controle, metingen en rapportering zullen antwoorden op deze vragen leveren. HR kan dan de “menselijke factor” finetunen met innoverende, flexibele oplossingen.

3. Leid de verandering

HR-professionals zullen de belangrijkste ambassadeurs van de verandering bij hun collega’s zijn. Zij zullen elke transformatie bevorderen en begeleiden. Maar daarvoor moeten ze die evoluties wel eerst zelf omarmen en het belang ervan juist inschatten.

4. Adviseer

De grootste schok, met een allesbepalende impact, wordt de digitale revolutie in de bedrijfswereld. Alleen als de werknemers die begrijpen en zinvol vinden, is succes gegarandeerd. HR moet bijgevolg uitleg en advies geven, op elk niveau in de organisatie, van manager tot uitvoerder. HR wordt de bewaker en verspreider van de strategische visie in verband met de digitale omwenteling.

5. Luister

Wijzigingen zijn altijd beangstigend voor wie ze ondergaat. Luisterbereidheid is dus essentieel voor het behoud van het welzijn en de levenskwaliteit op het werk. Luisteren is ook de beste manier om de weerstand tegen verandering weg te nemen en eventuele conflicten te vermijden.

6. Respecteer

Respect wordt een andere kapitale waarde, zowel intern als extern. De slaagkansen van een bedrijf zijn afhankelijk van het tonen van respect voor het personeel en de stakeholders.

7. Meet en meet opnieuw

De ideale managementsystemen, die optimaal efficiënt zijn en volledig in lijn met de aangekondigde big bang, moeten nog ontwikkeld worden. HR moet daarom kort op de bal spelen en constant, zowel kwantitatief als kwalitatief, de modellen onderzoeken die nog lang een ‘work in progress’ zullen blijven.