Eco Pass®

Eco Pass®

De Eco Pass®: Het ecologisch verantwoord extralegaal voordeel

De Eco Pass® is 100% vrijgesteld van sociale lasten en is een ideale oplossing om de koopkracht van uw medewerkers aanzienlijk te verhogen en hen te helpen om de planeet te behouden.

De Eco Pass® bestaat zowel in papieren als in elektronische versie op de Sodexo Card®.

 

Eco Pass®, de ecocheque van Sodexo

Fiscaal zeer voordelig!

In de praktijk

Nuttige links:

Wat staat er in de wet ?

Papieren ecocheque
Elektronische ecocheque
 
Om van alle belastingsvrijstellingen voor de werkgever en de begunstigde te kunnen genieten (cfr. KB 14/04/2009 en KB 28/11/1969), moet aan de volgende voorwaarden voldaan worden tijdens de toekenning van ecocheques nl.:
 
1. Geldig voor de aankoop van een breed assortiment producten, die bijdragen tot het behoud van ons milieu (ontdek op de achterzijde wat jullie allemaal met de Eco Pass® kunnen kopen) ;
 
2. De toekenning moet opgenomen worden in een collectieve of individuele overeenkomst ;
 
3. Geldigheidstermijn beperkt tot 24 maanden ;
 
4. Zichtwaarde van maximum €10 per cheque ;
 
5. Een totaal bedrag van €250/medewerker/jaar (in 2009: €125, vanaf 2011: €250) ;
 
5 aanvullende voorwaarden voor de elektronische ecocheque:
 
1. Het aantal ecocheques moet op de loonfi che worden vermeld ;
 
2. De werknemer moet het saldo en de geldigheidsduur van zijn ecocheques kunnen raadplegen en controleren;
 
3. De keuze voor de elektronische versie van de ecocheque moet het voorwerp uitmaken van een collectieve of individuele arbeidsovereenkomst;
 
4. Het gebruik van elektronische ecocheques mag geen kosten teweegbrengen voor de werknemer, behalve in geval van diefstal of verlies;
 
5. De elektronische eco-cheques mogen uitsluitend ter beschikking gesteld worden door een erkende uitgever.
 

Opgelet!
Informeer u bij uw sectororganisatie over de verplichting om ecocheques toe te kennen. Ongeacht de toekenning verplicht is of niet blijft de ecocheque een extralegaal voordeel dat van alle voordelen van fiscale vrijstelling geniet. Geniet er dus van!

Wat kan men kopen met ecocheques?

De lijst met producten en diensten die met eco cheques betaald kunnen worden, wordt om de 2 jaar door de Nationale Arbeidsraad (NAR) herzien en gepubliceerd. De lijst werd het laatst herbekeken in juni 2015 en bevat talrijke nieuwigheden!

ENKELE VOORBEELDEN VAN NIEUWIGHEDEN IN 2015

Mobiliteit

  • Huur, aankoop en onderhoud van fietsen
  • Aankoop en plaatsing van herlaadpalen om een elektrisch voertuig

Energiebesparingen

  • huishoudelijke afwasmachines A++
  • Aankoop van producten en diensten die zorgen voor energiebesparing in woningen

Afvalbeheer

  • Aankoop van sodamachines, accessoires en navullingen

  • Aankoop van tweedehandskleding, -boeken en -meubilair.

Eco-toerisme

  • Toeristische infrastructuur in België met het label Green Key/Groene Sleutel/Clé verte

De labels

 

Ontdek de volledige lijst!

Sodexo4You, de wereld boordevol voordelen voor uw medewerkers

Uw medewerkers beschikken over de Sodexo Card®?
Zo veel te beter voor hen ! 

Naast hun ecocheques krijgen ze ook toegang tot het Sodexo4You platform.

Sodexo4you

Op Sodexo4You, kunnen uw medewerkers ook het saldo van hun Sodexo Card® raadplegen alsook hun persoonlijke gegevens beheren.